Västkustens in&utland

(Landskapsfotografier från västkusten och dess inland)